Usein kysytyt kysymykset

Platform of Trustin koodin omistajuus on hajautettu mikropalveluarkkitehtuurista johtuen. Alustaan kehitetyn koodin omistaa Platform of Trust Oy, mutta ne julkaistaan mahdollisimman pitkälle avoimena. Lisäksi alustan osiksi lisensoidaan valmiita komponentteja, jotka ovat pääosin avoimeen lähdekoodiin perustuvia.

Käyttämällä alustan tarjoamia itsepalvelutyökaluja ja rajapintoja.

Kaikilla yrityksillä, ihmisillä ja sovelluksilla on identiteetti alustalla. Identiteeteillä on koneluettavat suhteet, joiden avulla hallitaan käyttäjäryhmiä ja käyttöoikeuksia. Pääasiassa käyttäjähallintaa tehdään näiden identiteettien avulla. Identiteettien hyödyntäminen on osa Platform of Trustin sisäänrakennettua luottamuskoneistoa.

Platform of Trust ei vaadi järjestelmien avaamista, vaan yritys voi itse päättää mitä dataa haluaa välittää tai myydä ja kenelle. Syitä datan hyödyntämiseen on useita. Oman ja muiden datan hyödyntämisellä voidaan tehostaa nykyistä toimintaa, luoda uudenlaista liiketoimintaa ja tehdä parempia päätöksiä tiedon avulla. Palveluntarjoajille alusta mahdollistaa enemmän kysyntää, koska palvelut ja data ovat käytettävissä Platform of Trustin kautta helposti ja nopeasti.

Platform of Trust ei kerää dataa, vaan tallentaa itselleen vain välittämiseen tarvittavan metatiedon. Platform of Trust hakee datan sen tuottajalta, harmonisoi datan ja välittää sen hyödyntäjälle.

Platform of Trust noudattaa kansainvälisiä tietoturvakäytäntöjä, ja turvallisuus on rakennettu sisään alustan eri komponentteihin ja dataliikenteeseen. Lisäksi alusta tarjoaa turvallisuutta tuovia palveluita, kuten käyttäjähallinta, vahvojen identiteettien luominen ja tunnistautuminen. Platform of Trust on datanlinkitysalusta, joten olennaista on, että datan tuottajien ja sovelluskehittäjien omat järjestelmät ovat myös turvallisia.

Platfrom of Trust -alustaa voidaan käyttää kolmesta näkökulmasta:

A) Datan hallinnoija määrittelee alustan avulla, mitä dataa haluaa käsitellä ja mitä osapuolia haluaa mukaan kehitystyöhön.

B) Datan ja palveluiden tuottaja kytkee datalähteensä alustaan ja määrittää, kuinka dataa saa sieltä hakea.

C) Sovelluskehittäjä voi valita datalähteet ja palvelut, joita haluaa omassa kehitystyössään hyödyntää.

Platform of Trust on rakennettu mikropalveluarkkitehtuurin periaatteilla. Se tarjoaa rajapintoja ulkoisesti, mutta käyttää niitä myös sisäisesti omassa arkkitehtuurissaan.

Platform of Trustin käyttö perustuu rajapintoihin ja itsepalvelutyökaluihin, jotka mahdollistavat prosessien automatisoinnin. Platform of Trust on alusta lähtien suunniteltu palvelemaan globaalia liiketoimintaa.

Kyllä. Kyvykkyys on rakenteilla Platform of Trustin arkkitehtuuriin.

Platform of Trustissa hallitaan identiteettien avulla digitaalisten kaksosten runkoja. Sovelluskehittäjät voivat vapaasti kehittää runkojen avulla digitaalisten kaksosten visualisointeja ja käyttöliittymiä.

Kaikki asiat digitaalisten kaksosten rungoissa esitetään PoT:n avoimen harmonisoidun datamallin mukaisesti. Malli perustuu yleisesti hyväksyttyihin kansainvälisiin standardeihin (kuten IFC-malli, linkki) niiltä osin kuin standardeja on olemassa. Teknisesti digitaalisten kaksosten runko on tallennettu graafitietokantaan.

Ei. Visualisointiin voidaan hakea dataa mistä tahansa datalähteistä. Platform of Trustin kautta haettu data on toki harmonisointua ja helposti hallittavaa.