Tietosuojaseloste, Platform of Trust Oy

(Päivitetty viimeksi 18.11.2019)

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Platform of Trust Oy ( 2980005-2)
c/o Suomen Tilaajavastuu Oy
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

email: dpo@tilaajavastuu.fi
Platform of Trust Oy
Tietosuojavastaava
c/o Suomen Tilaajavastuu Oy
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

2. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjän asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöitä sekä rekisterinpitäjän palveluiden ja rekisterinpitäjän verkkosivuston käyttäjiä. Asiakkaat voivat olla yrityksiä, yrittäjiä tai kuluttajia.

3. Henkilötietojen käsittelyjen perusta ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on rekisteröidyn antama suostumus, rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen toteuttaminen.

Käytämme henkilötietoja palveluidemme markkinointiin ja myyntiin sekä asiakassuhteen hallintaan, laskutukseen, asiakastukipalveluiden tarjoamiseen, käyttöoikeuksien valvontaan ja palvelun kehittämiseen. Henkilötietojen käsittely kattaa myös kohdennettuun markkinointiin ja palvelun tuottamiseen liittyvien tietojen käsittelyn ja analysoinnin. Voimme esimerkiksi näyttää sinulle kohdennettuja viestejä tai sisältöä verkkosivustollamme tai kanavissa aiemman toimintasi perusteella.

4. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä lähteistä?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa suoraan rekisteröidyiltä heidän ottaessaan meihin yhteyttä ja käyttäessään palvelujamme. Keräämme tietoja asiakkaistamme ja asiakkaidemme yhteyshenkilöistä myös julkisista lähteistä ja rekistereistä.

Keräämme verkkosivustomme kävijöistä tietoa analytiikkapalveluiden avulla, jotta voimme analysoida ja kehittää verkkoresurssejamme sekä kohdentaa kävijöille relevanttia markkinointia ja asiakasviestintää.

Keräämme asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme edustajien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja pääasiassa asiakas- ja markkinointiviestintärekistereihimme, joista käsittelemme näitä tietoja. Rekisterissä on seuraavat asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme yhteyshenkilöiden tiedot:

 • nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tehtävänimike
 • yhteyshenkilöön liittyvän yrityksen/organisaation nimi ja yhteystiedot
 • tiedot postituslistalle kuulumisesta
 • suoramarkkinointia ja asiakasviestintää koskevat suostumukset ja kiellot
 • verkkosivuston käyttäjän avaamat sivut ja tilaamat esitteet
 • tiedot kaikista sähköpostitse lähetetyistä asiakas- ja suoramarkkinointiviesteistä ja siitä, onko viesti luettu
 • käyttäjäprofiili
 • Platform of Trust -palvelun käyttäjätunnus ja salasana
 • tiedot käyttäjän palvelussa tekemistä tai hyväksymistä datalinkityksistä
 • tiedot käyttäjän sähköisestä tunnistamisesta (milloin ja miten käyttäjä on tunnistettu)
 • lokitiedostot, jotka koskevat kirjautumisia rekisterinpitäjän palveluun ja palvelun käyttöä
 • asiakastukeen lähetetyt viestit ja niihin liittyvissä palvelupyynnöissä olevien tietojen käsittely
 • muut tiedot, jotka liittyvät rekisterin tarkoitukseen ja jotka voidaan liittää rekisteröityyn, kuten verkkosivuston käytöstä palvelun käytön aikana kerätyt tiedot (esim. käyttäjän IP-osoite, käynnin aika, avatut sivut, käytetyn selaimen tyyppi, verkkosivusto, jolta käyttäjä tuli rekisterinpitäjän verkkosivustolle, ja palvelin, jonka kautta käyttäjä käytti verkkosivustoa).

Seuraavat tiedot saamme yleensä suoraan asiakkaidemme yhteyshenkilöiltä:

 • asiakasyrityksen nimi, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, työsähköposti, puhelinnumero
 • yhteyshenkilön sähköistä suoramarkkinointia ja asiakasviestintää koskevat suostumukset ja/tai kiellot
 • yhteyshenkilön toimittamat luokittelutiedot (esim. kiinnostuksen kohteet)
 • yhteydenottolomakkeilla annetut tiedot
 • asiakaspalautteiden tiedot, yhteydenotot ja suostumukset

Käsittelemme esimerkiksi seuraavia käyttäjän henkilötietoja palveluiden ja verkkosivuston käytön yhteydessä:

 • IP-osoite tai muu tunniste
 • tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • evästeiden avulla kerätyt tiedot
 • verkkopalveluidemme käytöstä kerätyt tiedot
 • asiakastukikanaviemme käytöstä kerätyt tiedot

Seuraavat käyttäjää koskevat tiedot saatetaan saada muista lähteistä:

 • sosiaalisen median, kuten LinkedInin, Facebookin ja Twitterin, käyttöön liittyvät tiedot, kuten verkkosivustostamme ”tykkääminen”

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen ja siirtäminen

Voimme käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita. Voimme siirtää henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme suoramarkkinointitarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen pakottavasta vaatimuksesta tai jos pidämme viranomaisen esittämää pyyntöä perusteltuna palveluidemme epäillyn väärinkäytön tutkimista varten.

6. Siirtäminen EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, ellei se ole tarpeen tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta esimerkiksi siinä tapauksessa, että rekisteröity lähettää tai ottaa vastaan viestejä sähköpostitse tai muuta verkkopohjaista viestintäpalvelua käyttäen.

Rekisterinpitäjä voi käyttää kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä ja pilvipalveluita asiakas- ja markkinointiviestinnässä sekä asiakkaiden tekemien palvelupyyntöjen hallinnassa, ja näihin liittyvä henkilötietojen käsittely voi tapahtua osin ETA:n ulkopuolella. Jos rekisterinpitäjän alihankkijat käsittelevät tietoja ETA:n ulkopuolella, rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilötietojen siirto ETA:n ulkopuolelle tapahtuu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakas- ja markkinointiviestintärekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä tarvitsee tietoja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisterissä olevat omat henkilötietonsa ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai poistamista. Lain määrittämissä rajoissa voimme kuitenkin rajoittaa rekisteröidyn oikeutta tarkistaa sellaiset tietonsa, joihin sisältyy muiden henkilötietoja, jotka ovat meidän tai asiakkaamme liikesalaisuus tai jotka liittyvät palvelun turvatoimintoihin.

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa poistamista yleisessä tietosuoja-asetuksessa (”tietosuoja-asetus”) määritetyissä tilanteissa, jos

 • rekisteröity peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksen, eikä kyseisten tietojen käsittelylle ole muuta oikeudellista perustaa kuin rekisteröidyn antama suostumus
 • rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole oikeudellista perustaa
 • tietojen käsitteleminen on lainvastaista
 • rekisteröity on alle 18-vuotias ja henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Jos pidät henkilötietojesi käsittelyä lainvastaisena, voit tehdä käsittelyä koskevan valituksen toimivaltaiselle viranomaiselle.

9. Tietoturva

Oikeus asiakas- ja markkinointiviestintärekisterin käyttöön on rajattu nimetyille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Henkilötiedot säilytetään ensisijaisesti tietokannoissa ja tietojärjestelmissä, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella ja joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäytöltä ja paljastumiselta.

10. Yhteystiedot

Jos sinulla on tätä tietosuojaselostetta koskevia kysymyksiä tai haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, ota yhteyttä rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan, jonka sähköposti- ja postiosoite ovat yllä.

11. Muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ajoittain ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset ilmoitetaan tämän tietosuojaselosteen alussa olevassa ”viimeisin päivitys” -kohdassa.