Ubigu Oy

Mitä teemme

Ubigu on tamperelainen asiantuntijayritys, jonka moottorina toimii vuosikymmenten laaja-alainen kokemus paikkatiedon, maankäytön ja strategisen alue- ja kaupunkisuunnittelun sekä kaupunkiympäristöön liittyvien toimialojen digitalisaation saralla. Ubigun toiminnassa korostuu tietoperustaiseen päätöksentekoon tähtäävä kokonaisarkkitehtuuriajattelu, jossa prosesseja, järjestelmiä, tietovarantoja ja -virtoja tarkastellaan ja kehitetään kokonaisuutena. Eri sektorin asiakkaille Ubigun työkalupakista ovat löytyneet ratkaisut niin web-palveluiden ja paikkatietoinfrastruktuurien rakentamisesta karttatuotantoon ja toiminnan digitalisaatiosta edistykselliseen suunnittelu- ja data-analytiikkaan.


Miksi olemme partnereita Platform of Trustin kanssa?

Toimintamme perustuu vahvasti dataan, sen virtaamiseen, saatavuuteen ja hyödyntämiseen esimerkiksi prosessien tehostamisessa, digitalisaatiossa ja analytiikassa. Epäeheät tai olemattomat datavirrat ovat tyypillinen ongelma toimintaympäristössä, missä Platform of Trustin alustalähtöinen toimintatapa luo merkittäviä mahdollisuuksia toiminnan parantamisessa ja skaalaamisessa.Our Services:

Datajärjestelmä
Datan analysointi ja tutkimus
Datan visualisointi ja raportointi
Business partner
Liiketoimintapartneri