Sport Venue

Markku neliö

Tiedolla johtamisesta eli liiketoimintapäätösten tekemisestä datan avulla puhutaan paljon ja vähitellen saatavilla alkaa olla palveluita, jotka tekevät tiedon hyödyntämisestä helppoa ja nopeaa. Platform of Trustin ja Sport Venuen yhteistyö on askel kohti tehokkaampia prosesseja ja parempia palveluita loppukäyttäjille.


Sport Venue Oy on kehittänyt KnowUr.Biz® ratkaisun, jossa dataa kerätään useista eri tietolähteistä. Tietolähteet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan; liiketoimintadataan, sensoritietoon (esim. energiankulutus) sekä ulkoiseen tietoon (kuten sää, bussiaikataulut, jne.). Tietoa yhdistetään asiakkaan tarpeen mukaisesti. KnowUr.Biz® sekä tuottaa tietoa nykyhetkestä että luo ennusteita, joiden avulla liiketoimintaa voidaan kehittää reaktiivisesta proaktiiviseen suuntaan.


Käytännössä esimerkiksi uimahallien tulevan päivän asiakasmäärän pystyy ennustamaan 90% todennäköisyydellä aiemmista käyntimääristä ja mm. säästä kerätyn historiatiedon yhdistämisellä. Sport Venuen nykyisen uimahalliasiakkaan asiakasmäärä on kasvanut vuositasolla 20% ilman tarvetta lisätä henkilökuntaa, kun tuotteita ja palveluita on tiedon perusteella kohdennettu oikealle kohderyhmälle ja työvuorot on suunniteltu asiakasmääriä vastaavaksi. Sama asiakas päätti saadun tiedon perusteella laajentaa aukioloaikojaan, jolloin käyttäjäkokemus parani. Samaa analysointimenetelmää voidaan käyttää kaupunkien eri toimintojen analysointiin.


Mitä enemmän tietoa on, sitä paremmin toimintaa voidaan ohjata. Platform of Trust tuo yhteensopivan datan saataville ja Sport Venuen KnowUr.Biz® analysoi tiedon ja koostaa sen ymmärrettävään muotoon, jotta se on mahdollisimman helposti ja nopeasti käytettävissä liiketoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.Our Services:

Datan analysointi ja tutkimus
Datan visualisointi ja raportointi
Data- ja alustatalouden konsultointi
Business partner
Liiketoimintapartneri