Noventia

Mitä teemme

Noventian sähköisen hankinnan ohjelmisto on hankinnan ammattilaisille suunniteltu pilvipalvelu, jonka avulla toimittajarekisterin ylläpito, kilpailutukset, toimittajahallinta ja sopimushallinta hoituvat tehokkaasti ja helposti. Moderni ratkaisu tuo helpotusta moniin arkipäiväisiin hankinnan tehtäviin. Kaikki olennainen tieto on yhdessä keskistetyssä paikassa. Hankintatiimillä on yksi yhteinen työtila, jossa strategisen hankinnan tehtäviä hoidetaan.


Miksi olemme partnereita Platform of Trustin kanssa?

Platform of Trustin verkoston kautta tavoitamme useampia yrityksiä, jotka haluavat kehittää hankintatoimeaan; tehokkuutta ja läpinäkyvyyttää hankintaan, toimittajahallintaan ja vastuullisuuteen.


Our Services:

Datajärjestelmä
Datan visualisointi ja raportointi
Data- ja alustatalouden konsultointi
Business partner
Liiketoimintapartneri