Magic Add Oy

Pakkausten Internet

Magic Add Oy on kehittänyt pakkausten Internet teknologian.

Pakkausten Internet tarjoaa tuotteille yksilöivän identiteetin, johon kytketään tietolähteitä. Yksilöivän tiedon avulla tuotteen kierrätys voidaan automatisoida ja tuotteen tuottama CO2 jalanjälki voidaan laskea automaattiisesti.

Platform of Trust tarjoaa data lähteiden rajapinnat Magic Add Oy:lle. Data kytketään osaksi tuotteen identiteettiä.

Lue lisää: magicadd.com


Our Services:

Datajärjestelmä
Datan visualisointi ja raportointi
Business partner
Liiketoimintapartneri