HAMK Smart -tutkimusyksikkö

HAMK Smart -tutkimusyksikkö tukee teollisuus- ja rakennusyrityksiä ja julkisia organisaatioita digitalisaation ja palveluiden kehittämistarpeissa. Tavoitteena on, että yhteistyö yliopiston, Platform of Trustin sekä yksityisten ja julkisten organisaatioiden kesken mahdollistaa hyödyllisen käytännön kehittämisen.

Mitä teemme?

HAMK Smart -tutkimusyksikkö on dynaaminen ympäristö, jonka ytimessä on soveltava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelu. Tuemme yrityksiä, organisaatioiden hyvinvointia ja arkea matkalla digitalisaatioon ja palvelujärjestelmien kehittämisessä. Tutkimusyksikön tavoitteena on palvella alueen teollista ja kaupallista toimintaa sekä lisätä koko alueen kilpailukykyä.

Tutkimusyksikön tehtävänä on yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa luoda ja toteuttaa yhdessä hyvin kohdennettua tutkimus- ja kehitystoimintaa alueen yrityksille. Tuemme digitaalitekniikan hyödyntämistä ja palveluliiketoiminnan kehittämistä eri sektoreilla: samanlaisia ratkaisuja voidaan mukauttaa eri toimialoille.

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja kuudella toimialueella:

  • Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut
  • Biotalouden ja kiertotalouden digitaaliset ratkaisut
  • Joustava logistiikka ja älyliikenne
  • Globaali digitalisoituva liiketoiminta
  • Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut
  • Digitaaliset ratkaisut ja alustat

Mitä lisäarvoa saamme kumppanuudesta Platform of Trustin kanssa?

Yhteistyö yliopiston, Platform of Trustin sekä yksityisten ja julkisten organisaatioiden kesken mahdollistaa hyödyllisen ja tehokkaan käytännön kehittämisen.Our Services:

Datan analysointi ja tutkimus
Research and Development partner
Tutkimuspartneri