Futurice

Mitä teemme

Futurice on kansainvälinen, digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja rakentamiseen sekä strategiseen konsultointiin keskittyvä yritys. Autamme yrityksiä menestymään innovatiivista kulttuuria ja uusia työtapoja luovien muutosten avulla. Vuodesta 2000 lähtien olemme vieneet menestyksekkäästi loppuun tuhansia projekteja asiakkaille kaikilla aloilla energiasta autoteollisuuteen ja mediasta vähittäiskauppaan.


Futuricella on yli 500 työntekijää ja toimistot Berliinissä, Helsingissä, Lontoossa, Münchenissä, Oslossa, Tukholmassa, Stuttgartissa ja Tampereella.


Miksi olemme partnereita Platform of Trustin kanssa?

Tulevaisuuden asiakaskokemus on älykäs, intuitiivinen ja saumaton. Eri teollisuuden aloilla robottiautoista maatalouteen ja älykodeista vakuutuksiin, voidaan datan avulla ennakoida mitä asiakas tarvitsee.


Yhdessä Futurice ja Platform of Trust voivat tehokkaasti yhteiskehittää ja toteuttaa uusia dataan ja tekoälyyn pohjautuvia liiketoimintamalleja ja luoda yrityksille uutta tarjoamaa. Näiden avulla yritykset voivat laajentaa toimintaympäristöään, erottautua kilpailijoista ja tuottaa merkityksellistä asiakaspalvelua. Palveluiden käyttäjille tämä tarkoittaa innovatiivisia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat arjessa toimimista.Our Services:

Datahankkeiden fasilitointi
Data- ja alustatalouden konsultointi
Business partner
Liiketoimintapartneri