eGate - Smart building innovation

eGate Smart Building Innovation Oy on suomalainen yritys, jonka tarjoama IoT- ja SaaS-palvelu mahdollistaa langattoman, läpinäkyvän ja reaaliaikaisen rakennusten rakenteiden ja sisätilaolosuhteiden mittaamisen rakennusten koko elinkaaren aikana. Kerättyä dataa voidaan hyödyntää rakentamisen laadun ja sisätilojen olosuhteiden parantamiseen.


eGaten ja Platform of Trustin yhteistyön ansiosta valtava rakennuksia ja sisätilojen olosuhteita koskeva datamäärä (yli 50 miljoonaa riviä) on käytettävissä harmonisoidussa muodossa alustan kautta. Kiinteistöjen kehittäjät ja rakentajat voivat seurata hankkeiden olosuhteita ja tehdä päätöksiä luotettavan datan perusteella. Tarkkailtavia asioita voivat olla esimerkiksi lattian betonivalun pinnoituskelpoisuus, puristuksen käytettävyys osiin jaetussa tilassa ja pölyn määrä rakennustyömaalla. Valvonnan avulla voidaan myös varmistaa, että rakennuksen olosuhteet vastaavat vaatimuksia. Olosuhderaportit on helppo tallentaa ja jakaa osana hankkeen dokumentaatiota. Tätä dataa analysoimalla eri osapuolet voivat kehittää suunnittelu-, toteutus- ja valvontaprosesseja sekä rakennuksen käyttöä ja ylläpitoa.


eGaten ja Platform of Trustin yhteistyön pitkän aikavälin tavoite on rakennusten laadun ja rakennuksissa työskentelevien tai asuvien ihmisten olosuhteiden parantaminen rakennuksen koko elinkaaren ajan.


Our Services:

Datajärjestelmä
Datan analysointi ja tutkimus
Datan visualisointi ja raportointi
Business partner
Liiketoimintapartneri