Käyttötapaus: Uusien rakennusten suunnittelu ja rakentaminen dataperusteisesti

Käyttötapaus .png

Kenelle: rahoittajat, rakennuttaja
Avainsanat: dataperusteinen rakentaminen, kilpailuetu

Tässä käyttötapauksessa kohteena on uusien rakennusten rakentaminen.


Rakennuttaja on tunnistanut tarpeen ja haluaa hyödyntää dataa entistä paremmin rakentaessaan uusia rakennuksia. Rakennuttaja voi hyödyntää monen eri palveluntarjoajan tietolähteitä, joista voidaan kerätä tietoa asuinalueen potentiaalisista ihmisistä, profiloida alueen nykyiset asukkaat ja kartoittaa alueen jo olemassa olevan palvelut ja tutustua suunnitteilla oleviin. Näitä tietoja hallinnoidaan useamman erillisen toimijan toimesta.


Tiedot harmonisoidaan datavirran avulla ja siitä suodatetaan yritysten tuottama data yhteismitalliseksi, joka ohjataan sen valittuun järjestelmään. Tässä käyttötapauksessa rakennuttaja on valinnut oman järjestelmän harmonisoidun tiedon ulosvientiin. Käyttötapausta on mahdollista rikastaa myöhemmässä vaiheessa myös muiden toimijoiden tiedoilla.


Käyttötapauksesta syntyvä hyöty on tarveperusteisen rakentamisen lisääntyminen ja konkreettisten tulosten näkyminen nopeammissa asuntokaupoissa, kun kohderyhmän kysyntään osataan vastata oikeanlaisella rakentamisella. Rakennuttaja saa dataperusteisesta rakentamisesta merkittävän kilpailuedun itselleen.


Platform of Trustin avulla on mahdollista harmonisoida dataa, luvittaa dataa ja laittaa data liikkumaan, mikä alentaa kustannuksia ja nopeuttaa integraatioita. Käyttötapaus on esimerkki siitä, mitä palvelun avulla on mahdollista tehdä.

Haetko vastaavaa ratkaisua?

Ota yhteyttä!