Käyttötapaus: Kouluista tehokkaampia ja turvallisempia oppimisympäristöjä

Käyttötapaus .png

Kenelle: kuntapäättäjät, rehtorit
Avainsanat: olosuhteiden optimointi, tilankäytön tehokkuus, sisäolosuhteet, koulu

Käyttötapauksena on koulun olosuhteiden optimointi. Kouluihin halutaan luoda hyvät olosuhteet kasvaa ja oppia. Tavoitteena on kasvattaa tilankäyttöjen tehokkuutta sekä optimoida sisäolosuhteet.


Olosuhdetietoja kerätään nykytilanteessa useammasta järjestelmästä. Mitattavia olosuhdetietoja voivat olla sisäilman laatu, huoneiden lämpötilat sekä tilojen käyttöasteet. Olemassa oleva tieto harmonisoidaan ajamalla se datavirran läpi. Harmonisoinnin jälkeen yhteismitallistettu tieto ajetaan asiakkaan valitsemaan järjestelmään ja luodaan ohjausta helpottava mallinnus rakennuksesta, digitaalinen kaksonen.


Olosuhteiden optimoinnin avulla kerrytettyjä hyötyjä voivat olla esimerkiksi käyttämättömien tilojen huonelämpötilan laskeminen tilan ollessa tyhjillään tai parempi tieto vikatilanteista, jolloin voidaan herkemmin huoltaa esimerkiksi puutteellisia ilmanvaihtokoneita, kun huomataan sisäilmaolosuhteiden laskeneen alle suositusten. Näin kerrytetään sekä energiasäästöä että kustannussäästöjä. Huoltotoimenpiteet voidaan ennakoida entistä paremmin ja tehdä vain tarpeesta, jolloin resurssit voi suunnata tarvelähtöisesti.


Tilojen käyttöastetta seuraamalla voidaan suunnitella kohdekoulun lukujärjestykset entistä tehokkaammin siten, että jokainen tila on optimaalisella tavalla käytössä jatkuvasti.

Platform of Trustin avulla on mahdollista harmonisoida dataa, luvittaa dataa ja laittaa data liikkumaan, mikä alentaa kustannuksia ja nopeuttaa integraatioita. Käyttötapaus on esimerkki siitä, mitä palvelun avulla on mahdollista tehdä.

Haetko vastaavaa ratkaisua?

Ota yhteyttä!