Käyttötapaus: Kiinteistön omistaja säästää rahaa johtamalla tiedolla

Käyttötapaus .png

Kenelle: kiinteistönomistajat, omistava rahoitusyhtiö

Avainsanat: sisäolosuhteet, kustannusten optimointi, digitaalinen kaksonen


Toimistoissa ja virastotaloissa sekä esimerkiksi kouluissa vietetään paljon aikaa, joten näiden tilojen sisäolosuhteiden täytyy olla kunnossa. Tavoitteena on luoda parempia sisäolosuhteita kiinteistöihin: tukea työskentelyä toimistotiloissa, mahdollistaa tehokasta tilankäyttöä sekä vähentää syntyvää ilmastokuormitusta.

Käyttötapauksessa on optimoitu niin olemassa olevien rakennusten sisäolosuhteita kuin myös rakennettu täysin uusia rakennuksia. Etenkin uusia kohteita rakentaessa on mahdollista tuottaa kohteesta digitaalinen kaksonen, joka mallintaa rakennuksen täysin. Digitaalisen kaksosen voi luoda myös olemassa olevasta kiinteistöstä.

Jo olemassa olevissa kiinteistöissä sisäolosuhteiden parantamisen projekti on näkynyt esimerkiksi käyttäjille käytännössä tiloihin asennettujen QR-koodien myötä, joista käyttäjä pystyy suoraan jättämään palautetta sisäolosuhteiden laadusta. Mitattavia ja raportoitavia sisäolosuhteita ovat esimerkiksi lämpötila ja ilmanlaatu. Käyttäjä jättää palautteen hymiöinä tai käyttäjä voi jättää palvelupyynnön, jos jotakin on vialla.


Kiinteistöhuollon ammattilaiset saavat nopeasti kokonaiskuvan kiinteistöstä, sen tilasta ja palautteista ja näkevät suoraan, mistä käyttäjät ovat jättäneet palautetta tai huoltopyyntöjä. Digitaalisessa mallinnuksessa voidaan seurata kiinteistön sisäolosuhteita väritunnisteiden mukaan. Esimerkiksi huoneiden optimaaliset lämpötilat voidaan nähdä yhdellä vilkaisulla väritunnisteittain. Tiedoista saadaan merkittävää hyötyä, käyttäjien jättämät palautteet voidaan ennakoida ja niihin voidaan reagoida.


Tämä mahdollistuu ajamalla useamman eri tietolähteen tiedot datavirran läpi. Tiedot yhteismitallistetaan ja saatu data ohjataan asiakkaan omaan järjestelmään.


Käyttötapauksessa syntyy merkittävästi niin kustannussäästöjä kuin tyytyväisempiä kiinteistön käyttäjiä. Käyttötapauksessa syntyneet säästöt ovat laskennallisesti miljoonia euroja. Kun sisäolosuhteita saadaan parannettua, työskentely kiinteistöissä on mielekkäämpää ja tehokkaampaa.

Platform of Trustin avulla on mahdollista harmonisoida dataa, luvittaa dataa ja laittaa data liikkumaan, mikä alentaa kustannuksia ja nopeuttaa integraatioita. Käyttötapaus on esimerkki siitä, mitä palvelun avulla on mahdollista tehdä.

Haetko vastaavaa ratkaisua?

Ota yhteyttä!