Datan hyödyntäminen asumisessa - Metropolia Ammattikorkeakoulu

Building daylight
Metropolia

Metropolia ammattikorkeakoulu muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään. Metropolia on vastuullinen kumppani ja korkeakoulutuksen uudistaja, joka yhteistyössä löytää uusia ratkaisuja ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Lähtötilanne

Metropolia Ammattikorkeakoulu kouluttaa tulevaisuuden osaajia mm. teknologian ja datan hyödyntämiseen. Vuonna 2030 Suomessa tulee olemaan noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta asukasta. Ikääntyvillä on oltava turvalliset ja toimivat asuinolot, mikä luo painetta rakennuskannan muutokseen. Tämä muutos tapahtuu verrattain hitaasti, joten on tärkeää aloittaa valmistautuminen ajoissa, jolloin digitalisaatiota voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Tavoite

Metropolia Ammattikorkeakoulu halusi kokeilla palveluasumisen demokodissa, miten se voisi hyödyntää Platform of Trust -alustaa datan keräämiseen ja harmonisointiin. Onnistuessaan kokeilun pohjalta voitaisiin jatkossa kehittää erilaisia sovelluksia.

Toiminta

Metropolia Ammattikorkeakoululla on palveluasumisen demokoti, jossa voidaan käytännössä kokeilla ja tutkia erilaisia toimenpiteitä.

Demokodissa mitattiin asumisolosuhteita kuten lämpötilaa ja hiilidioksidimäärää sekä asukkaan paikallaoloa. Lisäksi asukkaalla oli hyvinvointiranneke, jolla seurattiin perushyvinvointia, kuten sykettä ja aktiivisuutta. Data välitettiin Platform of Trust -alustan kautta, jossa se harmonisoitiin yleisen tietomallin mukaiseksi. Visualisointisovellus haki harmonisoidun datan alustalta ja esitti datan asunnon kolmiulotteisessa mallissa helpottaen tulosten tulkintaa.

Kokeilu

Myllypuron palvelukodin kokeilu suoritettiin vuoden 2018 lopulla. Platform of Trust -alustan avulla tieto saatiin liikkumaan ja harmonisoitua yhteensopivaksi sekä visualisoitua tulosten seuraamiseen. Koska kokeilussa käsiteltiin henkilöihin liittyvää tietoa, niin alustan turvallisuus ja hallittavuus olivat tärkeitä kriteereitä. Platform of Trust -alustalla pystytään tarkasti määrittelemään mitä tietoa kerätään sekä miten ja kuka sitä saa käsitellä.

Tulevaisuus

Seuraava vaihe on datan hyödyntäminen erilaisten palveluiden ja sovellusten kehittämisessä. Käytännössä tällaisia mahdollisuuksia ovat esimerkiksi asuinolosuhteiden muutos ja optimointi käytöstä saatavan tiedon perusteella tai hälytysten muodostaminen asukkaan poikkeavan toiminnan perusteella, jolloin mahdollisiin sairaskohtauksiin tai muusta syystä johtuvaan vaaratilanteeseen voidaan reagoida nopeasti.

Haetko vastaavaa ratkaisua?

Ota yhteyttä