Ajantasainen olosuhteiden hallinta datan avulla - Senaatti-kiinteistöt

People working hands
small_Senaatti_logo_vaaka_musta_CMYK.jpg.jpg

"Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkostomme kanssa työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat."

"Tuloksena voimme kehittää ja tarjota vuokralaisillemme uusia palveluita."

Lähtötilanne

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija, jonka omistuksessa on yli 9000 rakennusta. Senaatti-kiinteistöt haluaa toimitilojensa tukevan työskentelyä ja uusia työnteon tapoja, olevan tilankäytöltään tehokkaita ja vähentävän ilmastokuormitusta.

Tavoite

Senaatti-kiinteistöt on rakentanut uusien rakennustensa rinnalla toteutumamallin, joka koostuu rakennuksen tiedoista digitaalisessa muodossa. Tästä seuraava vaihe on ylläpitomalli, joka sisältää tietoa mm. talotekniikasta ja laitetyypeistä, pinnoista ja materiaalien hoito-ohjeista. Tässä apuna toimii nk. digitaalisen kaksosen, jossa historia- ja perustietoihin yhdistyy dynaaminen tieto esimerkiksi olosuhteista, palvelupyynnöistä ja käyttöasteesta.

Toiminta eli merkityksellisen tiedon löytäminen massasta

Platform of Trust -alustan tehtävä on datan välittäminen ja harmonisointi eli toimia rajapintana tiedon lähteen ja hyödyntämisen välissä.

Dataa kerätään perustietokannoista, sensoreista, energiaseurannasta ja käyttäjien toiminnasta. Käyttäjien on tarkoitus pystyä lähettämään mobiilisti palautetta olosuhteista, sanallisen viestin tai palvelupyynnön. Kerätty data yhdistetään tarkkaan sijaintitietoon rakennuksessa (BIM/IFC-malli).

Kokeilu

Senaatin kanssa tehtiin yllä oleviin tavoitteisiin liittyvä onnistunut kokeilu, joka päättyi syyskuussa 2018. Muita osapuolia kokeilussa olivat ISS Palvelut Oy ja Granlund Oy sekä Senaatti-kiinteistöjen alihankkijat VTT Oy ja Cozify Oy.

Keskeiset haasteet, kuten datan haku IFC-mallista, mittausdatan haku ulkoisista järjestelmistä, mittausdatan yhdistäminen paikkaan rakennuksessa ja mobiili käyttöliittymä kiinteistönhoidolle ratkottiin kokeilun aikana. Malli osoittautui toimivaksi ja Senaatti laajentaa mallia yhä useampiin kiinteistöihin Platform of Trust -alustan käyttöönoton myötä.

Lue lisää Senaatin älykkäästä käyttöliittymästä: Älykiinteistössä kaiken juju on käyttäjän huomioiminen

Haetko vastaavaa ratkaisua?

Ota yhteyttä