Platform of Trust toteuttaa digitaalisen palveluverkon alustan Helsingin, Kuopion ja Turun kaupungeille

Digitaalinen palveluverkko suunnitellaan yhdessä

Kuopion, Helsingin ja Turun kaupungit ovat aloittaneet valtiovarainministeriön rahoittaman DigiPAVe-hankkeen ihmislähtöisen ja digitaalisen palveluverkon rakentamiseksi. Kaupunkien kanssa yhdessä hanketta johtavat Vastuu Group -konserni ja siihen kuuluva data-alustayritys Platform of Trust, joka toteuttaa hanketta yhdessä paikkatiedon hallinnan ja hyödyntämisen erityisosaajan Ubigun sekä digitalisaation tuomaan muutokseen perehtyneen Goforen kanssa.

Kaupunkien palveluverkko tarkoittaa kokonaisuutta, joka kertoo, miten ja missä palvelut kunnassa tuotetaan nyt ja tulevaisuudessa. Palveluverkkojen digitalisoinnin myötä sekä verkon suunnittelun että palveluiden tarjoamisen tehokkuus lisääntyy. Tehokkuuden lisääntyminen johtaa huomattaviin kustannussäästöihin. Esimerkkinä tilanne, jossa palveluiden suunnittelijoiden aikaa vapautuu teknisen haasteiden ratkomisen (kuten datan käsittely ja siiloutuneisuus) sijaan palveluiden kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Uusien digitaalisten palveluiden tuonti kuntalaisten tarpeisiin nopeutuu merkittävästi. Lisäksi toimintaa on helpompi mitata sekä vertailla toisiin kuntiin ja näin kehittää palveluita myös muiden kuntien toiminnasta oppien. DigiPAVe-hankkeessa keskitytään ensisijaisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoihin.

Palveluverkkosuunnittelua tulee tehdä digitaalisesti reaaliaikaiseen, luotettavaan ja yhteensopivaan tietoon pohjautuen, joka on oltava helposti, toimittajariippumattomasti ja kootusti käytettävissä.

– 

Hankejohtaja Jussi Niilahti, Platform of Trust Oy


Digitaaliset palveluverkot sisältävät dataa hyvin erilaisista lähteistä ja tämän tiedon yhteensopivuus on välttämättömyys palveluverkon toiminnalle. Platform of Trust tarjoaa hankkeen kaupungeille alustan, jolla palveluverkkoa koskeva tieto harmonisoidaan yhteensopivaan muotoon.

Valtava määrä lähes reaaliajassa kerättyä harmonisoitua dataa tarjoaa uudenlaisen näkymän ja ymmärryksen palveluverkkojen toimintaan. Ensimmäistä kertaa päästään merkittävän datamäärän avulla syvemmälle ja pidemmälle ulottuviin päätöksiin kaupunkien ytimessä.

– 

Toimitusjohtaja Toni Luhti, Platform of Trust Oy


Palveluverkon digitalisointi helpottaa ja nopeuttaa käyttäjälähtöistä suunnittelua sekä kuntalaisten osallistamista palveluiden kehittämiseen ja palautteen antamiseen.

Palveluverkkosuunnittelu tulee tehdä yhdessä käyttäjien kanssa. Kuntalaisilta saatu tieto sekä vaikuttavuuden arviointi auttaa suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä kehittämään ihmislähtöistä palveluverkkoa vastaamaan kuntalaisten todellisiin tarpeisiin.

– 

Toimitusjohtaja Lars Albäck, Vastuu Group OyDigiPAVe-hanke on jatkoa Kuopion kaupungin ja FCG:n 31.12.2018 päättyneelle dynaamisen palveluverkkosuunnittelun hankkeelle. DigiPAVe-hanke kestää marraskuun 2021 loppuun ja sitä rahoittaa valtiovarainministeriö. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2.6 M€.

Suomalainen Platform of Trust harmonisoi eri lähteistä eri muodoissa tulevan datan ja mahdollistaa sen yhdistämisen ja hyödyntämisen vähentäen integraatioiden tarvetta merkittävästi. Platform of Trust on Vastuu Group Oy:n tytäryhtiö.

Lisätietoja:

Jussi Niilahti
Hankejohtaja
040 623 3028
jussi.niilahti@oftrust.net
Platform of Trust Oy / Vastuu Group Oy