Kestäviä asuinalueita yhteisvoimin

Älykylä.png

Platform of Trust on seitsemän muun yrityksen kanssa luomassa Älykylä ja Älykortteli -ratkaisuja. Yhteistyö on isossa roolissa kestävien asuinalueiden kehittämisessä ja digitalisaatio tarjoaa sille uusia tekemisen tapoja. Alustamme ja ekosysteemimme mahdollistaa eri toimijoiden joustavan ja tehokkaan yhteistyön.Kahdeksan suomalaista yritystä solmi aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamiseksi, jotta asumista voidaan kehittää kestävämmäksi aiempaa tehokkaammin tulevaisuudessa. Konsortio sai juuri rahoituksen 200 000 euron hankkeelle Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta Mynämäen Gadolin Älykylän kehittämiseen.


Käynnissä on useita neuvotteluita aluerakentamishankkeiden aloittamisesta Suomeen ja suunnitelmissa on kestävän asumisen konseptin viennin aloittaminen jo lähivuosina.


Meidän ja emoyhtiömme Vastuu Group Oy:n lisäksi aiesopimuksessa on mukana ASV Arctic Smart Village Oy, Holda Group, NollaE Oy, KJ-A Arkkitehtitoimisto Oy, SustainaBuild Oy (Ecococon) ja Vuokranet Oy.


Tavoiteltava yhteisyritys tarjoaa asuinaluerakentamiseen uudenlaista, hiilineutraalia, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää mallia, jossa elämisen laatu on korkealla tasolla. Samalla konsortio tuo älyteknologian kiinteäksi osaksi asumista. Älyteknologian ansiosta voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä asumisen kustannuksiin, sekä parantaa asumismukavuutta.


Yritysten osaamisalueet täydentävät toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi alustamainen liiketoimintamalli mahdollistaa yhteistyön niin paikallisten yritysten, kuin suurten yhtiöidenkin kanssa asuinalueiden toteuttamisessa.

Hiilineutraaliksi energiaratkaisuilla

Perustettavalla yhteisyrityksellä on korkeaa osaaminen kestävän asumisen kehittämiseksi. Ekologisten rakennusmateriaalien osalta osaaminen on kansainvälisestikin tunnustettua. Samoin ekologisen arkkitehtisuunnittelun osaaminen. Rakennussuunnittelussa kiinnitetäänkin erityistä huomiota materiaalien kestävyyteen ja ominaisuuksiin. Rakennusten ja alueiden energia- ja kustannustehokkuuden maksimoimiseksi konseptissa hyödynnetään tekoälypohjaista optimointialgoritmia. Kausivarastointiratkaisuilla mahdollistetaan ympärivuotisen lämmitysenergian tarpeen täyttäminen asuinalueella kokonaan aurinkoenergialla. Lämmityskustannukset ovat jopa 25 kertaa maalämpöä edullisemmat.


Asumisen kestävyyteen kuuluu myös sosiaalinen kestävyys. Yhteisöllisyys on tutkitusti toiseksi tärkein asumisen laatua parantava tekijä. Konseptiin kuuluu yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman kasvattamisen tukeminen monella tavalla. Ratkaisut ovat taloudellisia, rakenteellisia, toiminnallisia ja teknisiä, mutta vapaaehtoisuuteen perustuvia.


Yhteisyrityksen perustaminen valmistellaan samanaikaisesti meneillään olevien hankkeiden edetessä. Yhteisyrityksen tuotteita ovat Älykylä® ja Älykortteli™.